Privacy

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Chính sách của ĐầuTư365blog.com là tôn trọng quyền riêng tư của bạn về bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi có thể thu thập từ bạn trên trang web của chúng tôi, https://dautu365blog.com/ và các trang web khác mà chúng tôi sở hữu và vận hành.

Chúng tôi chỉ yêu cầu thông tin cá nhân khi chúng tôi thực sự cần nó để cung cấp dịch vụ cho bạn. Chúng tôi thu thập nó bằng các phương tiện công bằng và hợp pháp, với sự hiểu biết và sự đồng ý của bạn. Chúng tôi cũng cho bạn biết lý do chúng tôi thu thập và sử dụng nó như thế nào.

Chúng tôi chỉ giữ lại thông tin đã thu thập chừng nào cần thiết để cung cấp cho bạn dịch vụ mà bạn yêu cầu. Dữ liệu nào chúng tôi lưu trữ, chúng tôi sẽ bảo vệ trong các phương tiện thương mại có thể chấp nhận được để ngăn ngừa mất mát và trộm cắp, cũng như truy cập trái phép, tiết lộ, sao chép, sử dụng hoặc sửa đổi.

Chúng tôi không chia sẻ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào một cách công khai hoặc với các bên thứ ba, trừ khi luật pháp yêu cầu.

Trang web của chúng tôi có thể liên kết đến các trang bên ngoài không do chúng tôi điều hành. Xin lưu ý rằng chúng tôi không kiểm soát nội dung và thực tiễn của các trang web này, đồng thời không thể chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với các chính sách bảo mật tương ứng của chúng.

Bạn có quyền từ chối yêu cầu của chúng tôi về thông tin cá nhân của bạn, với sự hiểu biết rằng chúng tôi có thể không thể cung cấp cho bạn một số dịch vụ mong muốn của bạn.

Quy định về bình luận/nhận xét:

• Không đăng bình luận có nội dung khiêu dâm,18+
• Không đăng bình luận có liên quan đến chính trị, nhà nước.
• Không đăng bình luận có nội dung phản động, kích động chiến tranh, thù địch.
• Không đăng bình luận có nội dung phản cảm, bêu rếu, nói xấu.
• Không đăng bình luận có nội dung tục tiểu, bậy bạ hay thậm chí “vô học”.
• Không đăng bình luận có liên kết spam, dẫn đến những trang có nội dung xấu.
• Được đăng bình luận có mang tính đóng góp, xây dựng bài viết trên website/blog.
• Được đăng bình luận có liên quan đến nội dung bài viết.
• Có thể góp ý, hay báo lỗi bài viết (thiếu ý, sai chính tả hay thiếu hình ảnh minh họa).
• Có thể yêu cầu thêm bài viết về thủ thuật, các thứ,… nếu được Admin sẽ xem xét và đáp ứng yêu cầu của bạn.

Quy định về hỗ trợ:

• Thứ nhất, Mọi bài viết được đăng tải trên blog đều thuộc bản quyền của Đầutư365blog.com, vui lòng trích dẫn rõ link bài viết gốc nếu bạn sử dụng lại tư liệu trên blog này.

• Thứ hai, Nếu bạn thấy bất cứ nội dung nào trên blog thuộc quyền sở hữu của bạn, mà bị chúng tôi sử dụng trái phép hoặc chưa hỏi ý kiến, bạn có thể yêu cầu chúng tôi gỡ bỏ nó bất cứ lúc nào.

Chỉ Chính sách Bảo mật Trực tuyến

Chính sách Bảo mật này chỉ áp dụng cho các hoạt động trực tuyến của chúng tôi và có giá trị đối với khách truy cập vào trang web của chúng tôi liên quan đến thông tin mà họ đã chia sẻ và / hoặc thu thập trong ĐầuTư365blog.com

Chính sách này không áp dụng cho bất kỳ thông tin nào được thu thập ngoại tuyến hoặc qua các kênh khác ngoài Trang web này.

Bằng lòng

Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi sẽ được coi là sự chấp nhận các thông lệ của chúng tôi về quyền riêng tư và thông tin cá nhân. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách chúng tôi xử lý dữ liệu người dùng và thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Chính sách này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2020.